1. Apmeklējot DentaTOP.lv mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.
 2. Lietošanas noteikumi ir izvietoti mājas lapas ietvaros un ir brīvi pieejami ikvienam lapas lietotājam.
 3. Šīs mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus (reklāmkarogus, attēlus), kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas civiltiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt, atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.
 4. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt DentaTOP.lv produktus vai pakalpojumus.
 5. DentaTOP.lv ir veicis atbilstošas darbības, lai mājas lapā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tā to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu. Tāpat DentaTOP.lv nav atbildīgs par mājas lapas satura vai tajā esošās informācijas piemērotību.
 6. Jebkādu informāciju vai viedokļus mājas lapā DentaTOP.lv izsaka, pamatojoties uz informāciju no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti. Tāpēc apmeklētāja pienākums ir konsultēties ar atbilstošo speciālistu ārtēšanas vai kādu citu darbību nozīmēšanai.
 7. DentaTOP.lv piedāvā pieeju citām trešo pušu mājas lapām caur attiecīgām saitēm, un var piedāvāt vai paziņot par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem un informāciju. DentaTOP.lv nav pārbaudījis un nav atbildīgs par citu pušu, kas nav DentaTOP.lv, piedāvāto mājas lapu saturu, ieskaitot šādu pušu piedāvātos produktus un pakalpojumus.
 8. Lai gan DentaTOP.lv uzskata, ka mājas lapā nav vīrusu, ļaunprātīgu programmatūru un citu kļūdu, kas varētu ietekmēt Jūsu IT sistēmas, Jūs piekļūstat un izmantojat mājas lapu uz sava paša risku. DentaTOP.lv neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no mājas lapas izmantošanas.
 9. Ne DentaTOP.lv ne arī tās amatpersonas un darbinieki neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem vai tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas rodas no mājas lapas pieejamības vai izmantošanas, ieskaitot jebkādu ļaunumu vai bojājumu, kas radīts Jūsu datoram IT sistēmu, kas nodrošina mājas lapas pieejamību, piekļuves un izmantošanas dēļ.
 10. Dati, kas ievadīti pieprasījuma veidlapās netiek atklāti trešajām personām.
 11. Mājas lapā publicēto materiālu autors ir DentaTOP.lv. Kā šīs mājas lapas apmeklētājs, Jūs varat apskatīt un izdrukāt augstākminēto saturu tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.
 12. DentaTOP.lv neapliecina un negarantē to, ka mājas lapa un tai piesaitītie pakalpojumi darbosies bez pārtraukumiem. DentaTOP.lv nodrošina mājas lapas darbību un uztur tās funkcionalitāti saskaņā ar informācijas apriti regulējošiem tiesību aktiem.
 13. DentaTOP.lv nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, nejaušiem, neiegūto peļņu, u.c.), kas lapas lietotājam vai trešajām personām radušies jebkādā veidā saistībā ar tīmekļa vietnes apmeklēšanu vai izmantošanu.
 14. Šīs mājas lapas darbību un lapas Lietošanas noteikumus reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no šiem mājas lapas Lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar tiem, ir tikai un vienīgi piekrītigi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijai.
 15. DentaTOP.lv ir tiesības jebkurā laikā mainīt un ieviest jaunus mājas lapas lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā, tiklīdz noteikumi ir publicēti mājas lapā. Mājas lapas materiālu izmantošana pēc noteikumos veiktajām izmaiņām automātiski nozīmē, ka lietotājs piekrīt ievērot mājas lapas noteikumus.